website for artists and artlovers

Hilaire Bals

Hilaire Bals

Hilaire Bals

Hilaire Bals (1940) begon zijn artistieke loopbaan als leerling aan de Academie van Sint-Niklaas met als leraars o.a. Marcel Mutsaerts en Raf Coorevits. Na deze opleiding wierp hij zich op het schilderen van stillevens, dieren en schilderijen met een symbolistische inslag.Hilaire Bals zijn schilderijen kunnen onmiskenbaar als realistisch beschouwd worden. Toch is het nooit de bedoeling om een louter fotografische weergave te creëren maar spelen sfeer en interpretatie van de werkelijkheid een belangrijke rol. Steevast, tegen alle stromingen in, blijft hij vakmanschap hoog in het vaandel dragen. Deze doorzetting resulteert in schilderijen die getuigen van liefde voor schoonheid.

Google Translate
Advertising
your advertising?
Like us…